emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Nieuwe ‘toolboxen voor jong talent’ op de Quintusschool

vrijdag 1 juni 2018
door Nicolet Bos

Na de succesvolle Baasisdag waarin we als team ons verhaal over wat wij onder ‘talent’ verstaan hebben gedaan voor de andere scholen binnen de stichting, proberen wij op de Quintusschool steeds verder vorm te geven aan ons concept. Er staat niet ergens in Nederland (of daarbuiten) een voorbeeldschool waar we de kunst van kunnen afkijken. Wij kunnen en mogen zelf vorm geven aan de verdere ontwikkelingen van ons concept, met de inzichten die we uit de positieve psychologie en uit ander bronnen krijgen. Eén van de bronnen en een pijler onder ons talentonderwijs is het werken met de ‘toolbox voor jong talent’ van Luk Dewulf, Peter Beschuyt en Els Pronk. Wij zijn dan ook zeer blij dat we deze week de ‘vernieuwde’ uitgave van deze toolbox hebben mogen ontvangen. Onze dank gaat uit naar de VCBG en de OC, die jaarlijks budgetten beschikbaar stellen ten behoeve van ons talentonderwijs.