We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Identiteitscommissie

Levensbeschouwing op de Quintusschool
 
De Quintusschool is een samenwerkingsschool waarbij openbaar en christelijk onderwijs samengaan. Zoals bij veel samenwerkingsscholen zijn ontmoeting en gelijkwaardigheid belangrijke waarden. Kinderen worden gestimuleerd om met elkaar in gesprek te gaan over levensbeschouwelijke onderwerpen en ieders mening te respecteren.
 
Wat vinden we belangrijk?
 
Ø  Leerlingen leren waardevolle inzichten en levenswijsheid kennen uit levensbeschouwelijke tradities, zoals bewaard in verhalen uit de Bijbel, rituelen, kunst, films, muziek en literatuur.
Ø  Leerlingen leren open en kritisch om te gaan met verschillende levensvisies en interpretaties van waardevolle bronnen. Leerlingen leren respectvol met elkaar in gesprek te gaan.
Ø  Leerlingen leren na te denken over levensvragen en levensthema’s en hun eigen levensvisie te verwoorden.


Hoe krijgt levensbeschouwing vorm?

Ø  Als schoolvak: Twee keer per week krijgen alle leerlingen in hun eigen groep levensbeschouwing. Dit geven de groepsleerkrachten afwisselend met een gespecialiseerde docent humanistisch en een gespecialiseerde docent christelijk vormingsonderwijs. Het schooljaar is in blokken verdeeld (van vakantie tot vakantie) en in elk blok staat één thema centraal. Elke klas behandelt dit thema acht weken vanuit een algemeen vormend perspectief of acht weken vanuit de christelijke traditie. Na elke vakantie wordt er gewisseld van perspectief en daarmee ook van vakleerkracht. De groepsleerkracht zit indien mogelijk bij de lessen van de vakleerkracht. 
Ø  Als vieringen: Kerst en Pasen viert de school samen rond een thema waarin elk kind zich kan herkennen. Eens in de drie jaar maakt de school een kerstmusical waarin de boodschap van Kerst vertaald is naar het hier en nu. Extra vieringen zijn mogelijk als deze passen bij de hier beschreven visie.
Ø  Als identiteit: Thema’s vanuit het vak levensbeschouwing komen terug bij andere schoolvakken en in vrije situaties. Leraren halen dit thema aan als situaties hierop aansluiten om zo de vertaling naar de dagelijkse praktijk te maken. Andersom geldt ook dat situaties uit het dagelijks leven worden meegenomen tijdens de lessen levensbeschouwing.

Toelichting IC 2017-2018
Jaarverslag 19-20