emailadres wachtwoord

Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht iedere basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR behartigt de belangen van ouders, leerlingen en de leerkrachten en houden ons voornamelijk bezig met beleidszaken binnen de Quintusschool. De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen. Voor een aantal zaken heeft de directie instemming nodig van de MR, of dient zij advies te geven.
Wij vergaderen één keer in de twee maanden. De vergaderingen zijn openbaar. Wanneer u een vergadering bij wilt wonen, dan graag een e-mail sturen naar: mr.quintusschool@stichtingbaasis.nl, of iemand van ons persoonlijk aanspreken.
De medezeggenschapsraad is voor schooljaar 2018/2019 als volgt samengesteld:
  • Marjolein Dresden - Oudergeleding, voorzitter
  • Renate Schiphorst - Oudergeleding
  • Anne Marie Werk - Oudergeleding
  • Iris Snijders - Personeelsgeleding
  • Lennart Hofstra – Personeelsgeleding
Jaarverslag en jaarplan MR