We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Opvang Kids First


Welkom bij de kinderopvang van Kids First COP groep in Glimmen. Sinds 2013 zijn wegaan samenwerken met de Quintusschool en vormen we samen een IKC (integraalkind centrum). We zien de IKC als een organisatie waarbinnen onderwijs, opvangen opvoeding samenwerken vanuit een gezamenlijke pedagogische basisgedachte.
De school en kinderopvang biedt onderwijs en opvang aanvang aan van 0-13 jaar.  verzorgt basisonderwijs. De opvang bestaat uit kinderdagverblijf (KDV),de peuteropvang en de buitenschoolse opvang (BSO).

Over onze organisatie
Kids First COP groep biedt voor ouders hele dag kinderopvang aan voor kinderen van 0 – 12 jaar tussen 7.00 – 18.30 uur. Hierdoor kunt u uw werk of studie goed met uw gezin combineren.

Visie
Elk kind verdient een plek waar geborgenheid wordt geboden, waar met liefde voor hem gezorgd wordt, waar hij kan spelen en waar hij zich mag ontwikkelen in zijn eigen tempo.

Missie

Kids First COP groep is meer dan alleen een opvangplek, we willen kinderen iets mee geven waar ze de rest van hun leven plezier van hebben.

Kinderen op de eerste plaats

Elk kind kan bij ons terecht ongeacht achtergrond, cultuur of godsdienst. We werken kindgericht: we respecteren kinderen zoals ze zijn, bieden hun liefdevolle aandacht en geborgenheid, geven hun de ruimte om zich te ontwikkelen, maar stimuleren vooral om te spelen en kind te zijn. Avontuurlijk, speels, actief, energiek, initiatiefrijk en stoutmoedig. Dat is wat kinderen bij ons mogen zijn. Wij zetten hun behoeftes op de eerste plaats. Ontwikkelen doen ze in hun eigen tempo. We willen ze  iets meegeven waar ze de rest van hun leven plezier van hebben.
Ben je nieuwsgierig geworden, kom gerust langs of maak een afspraak voor een rondleiding, we zijn te bereiken op 050 7 600 700 of via quintus@kidsfirst.nl.
Graag tot ziens op onze locatie.
 
 
(kinderopvang van 0-4 jaar)

Kdv
Het kinderdagverblijf is geopend van 07.30 tot 18.00 uur. Vervroegde opvang mogelijk vanaf 7 uur. Het is mogelijk uw kind(eren) hele dagen of halve dagen te brengen. We bieden de kinderen ontwikkelingsgerichte activiteiten aan en werken volgens de VVE methode Piramide(vroeg en voorschoolse educatie) . Deze is ontwikkeld voor kinderen van 0 t/m 4 jaar. Zowel de allerkleinste als de oudste kinderen  kunnen mee doen met dit programma. We werken thema gericht en gaan met de seizoenen van het jaar mee. Ook zijn de thema’s aangepast op de lopende thema’s van De Quintusschool.

Peuteropvang
Voorheen bekend als peuterspeelzaal hebben wij Quintus geïntegreerd in de groep van het kinderdagverblijf. Peuteropvang is open van 8.45 – 11.45 uur op de dinsdag- en donderdagochtend. Tijdens deze ochtenden wordt er extra aandacht gegeven aan de activiteiten. Ook hier wordt gewerkt met de VVE methode Piramide. Door de intensieve samenwerking, wordt o.a. de overgang van peuter naar kleuter zo klein mogelijk gemaakt wordt.
Voormeer informatie kijk op onze website www.kidsfirst.nl

(Kinderopvang van 4-13 jaar)

BSO
BSO bestaat uit voorschoolse opvang (VSO) vanaf 07.30 tot 08.30 uur en naschoolse opvang (NSO) tot 18.30 uur  en vakantieopvang van 8.00 tot 18.30 uur.

VSO

Voor ouders die vroeg met hun werk of studie starten bieden wij VSO aan op maandag tot en met vrijdag. Uw kind kan dan nog even spelen en u kunt dan zonder te veel stress starten aan uw werkdag. Als extra service bieden wij ook op onze locaties Verlengde opvang aan. Uw kind is dan al welkom vanaf 7.00 uur.

NSO
Na school komen de kinderen op de NSO en wordt er een rustmoment ingebouwd. De kinderen krijgen dan iets te eten en te drinken. Daarna is er ruimte om te spelen. Regelmatig worden er leuke activiteiten georganiseerd, waaraan de kinderen kunnen deelnemen zoals sport, toneel, creatieve workshops etc. De NSO kan worden opgenomen vanaf 40 weken en met 52 weken.

Vakantieopvang

Vakantieopvang kan worden afgenomen in hele dagen van 7.30 – 18.30 uur.
Tijdens de schoolvakanties is uw kind op zijn/haar vaste dagen de hele dag welkom op de BSO locatie. Iedere locatie heeft een vakantieprogramma waarbij er diverse activiteiten aan uw kind worden aangeboden, vaak in een thema. Alle activiteiten worden dan op dit thema afgestemd. Voorbeelden van thema’s zijn muziek, diverse feestdagen en sport.Tussendoor is er natuurlijk ook tijd om zelf te spelen. Tijdens de vakantie worden er soms ook uitstapjes georganiseerd.

Voor meer informatie kijk op onze website www.kidsfirst.nl

Voor een inschrijfformulier: klik op onderstaande link.
https://www.kidsfirst.nl/upload/files/Aanmeldformulier%20kinderopvang%20Kids%20First%202017.pdf