We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Oudercommissie

Oudercommissie
De oudervereniging ( OC) is een vertegenwoordiging van alle ouders binnen onze school. Er is geen sprake van een vastgesteld aantal leden. De OV benoemt ieder jaar zelf uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De vergaderingen vinden maandelijks plaats en zijn openbaar. Namens het team is Nicolet Bos bij de vergaderingen aanwezig. 

Eenmaal per jaar wordt er op de algemene ouderavond verantwoording afgelegd over alle activiteiten van het voorafgaande jaar en de besteding van de ouderbijdrage. Ook worden er op deze avond nieuwe leden gekozen.

Een belangrijke taak van de OV is het bevorderen van het contact tussen ouders en school en het organiseren en ondersteunen van diverse activiteiten zoals: Sinterklaas, Kerst, de zomeractiviteit,  avondwandelvierdaagse, ouderavonden etc.
De oudervereniging houdt zich bezig met de organisatie van extra activiteiten op school. Hiervoor int zij een jaarlijkse ouderbijdrage. 

Inhoudelijk en financieel verslag