We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Talent

Het talentonderwijs op onze school richt zich op het ontdekken en benoemen van de talenten van onze kinderen. Uitgangspunt hierbij is ‘de toolbox voor jonge kinderen’ van Luk Dewulf. Misschien zijn thuis talenten als ‘bewuste beweger’, ‘kennisspons’, ‘stille helper’ en ‘ontrafelaar’ wel eens langs gekomen. Talent is altijd relationeel. Kinderen (en volwassenen)  zijn zich niet altijd bewust van hun talent. Het zijn vaak anderen die hen erop wijzen dat ze een bepaald talent hebben. Een bijzonder compliment, reacties of feedback van ouders, grootouders, leerkrachten en ook klasgenoten kunnen hen doen inzien dat ze iets bijzonders kunnen. Het is in die relatie dat talent ontstaat en zich ontwikkelt. Om hierin thuis ook een rol te kunnen spelen is het misschien handig om een overzicht te hebben om welke talenten het bij ons op school gaat.
Dit laat niet onverlet dat er uiteraard nog veel meer talentbeschrijvingen ontdekt kunnen worden naast de 39 die in de toolbox voorgesteld worden!

Link naar de 39 talenten van Luk Dewulf

Hoe en waarom wij vorm geven aan talentonderwijs op de Quintusschool kunt u lezen in onderstaande link.

Talentonderwijs op de Quintusschool